Relancering af fonden

Siden marts 2020 har det på grund af Corona-virus-pandemien været umuligt for JoyRon Foundation at gennemføre vores normale sociale arrangementer og fundraising-arrangementer. Dette har desværre haft en ret stor indvirkning på vores muligheder for at rejse midler. Vi er imidlertid glade for at kunne meddele Dem, at vi med virkning fra den 24. juni 2021 planlægger en fuldstændig relancering af fonden over for offentligheden og især vores støtter med en række nye initiativer. Vores nye websted lanceres hermed, og efterhånden som nye arrangementer og nye initiativer er klar til at blive annonceret, vil du blive underrettet herom via denne webside og via e-mail for dem, der er registreret i vores database. Vi ser frem til at være fuldt operationelle igen så snart som muligt. Børnene på Balearerne har fortsat brug for vores støtte. TAK.