Denne fortrolighedspolitik beskriver JoyRon Foundations (herefter "JoyRon") behandling af dine personlige oplysninger via hjemmesiden https://www.joyronfoundation.org/ (herefter "hjemmesiden").

Du skal være myndig for at bruge de tjenester, der tilbydes på dette websted. Hvis vi opdager, at du er under 18 år, kan vi blokere og/eller slette de personlige oplysninger, som du i givet fald ville have givet os, medmindre dine forældre har givet deres samtykke. Under alle omstændigheder kan den mindreåriges forældre eller værger kontakte JoyRon for at blokere og/eller slette den mindreåriges personoplysninger via de midler, der er angivet i afsnit 8 "Hvad er dine rettigheder?" i denne privatlivspolitik.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN?

- Identitet: JoyRon Foundation

- CIF: G57915563

- Adresse: Vista Alegre Street, 5, 8 °, 07015 Palma de Mallorca

- Telefon: Telefon: (+34) 971 401 321 og (+34) 608 531 211

- E-mail: info@joyronfoundation.org

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

1. Personlige data, som du giver os (via kontaktformularen på webstedet eller hvis du kontakter vores kundeservice):

 - Identifikationsdata (fornavn og efternavn); Y

- Kontaktoplysninger (e-mail-adresse, skatteidentifikationsnummer og telefonnummer).

De ovenfor anførte personoplysninger er obligatoriske for at imødekomme dine anmodninger, så hvis du nægter at give dem, vil det betyde, at det er umuligt at imødekomme dem og i givet fald at levere de ønskede tjenester.

I tilfælde af, at du leverer data fra tredjepart, erklærer du, at du har deres samtykke, og du accepterer at overføre de oplysninger, der er indeholdt i denne klausul, hvilket fritager JoyRon for ethvert ansvar. Under alle omstændigheder kan JoyRon foretage periodiske kontroller for at verificere dette faktum ved at vedtage de due diligence-foranstaltninger, der svarer til de gældende regler. 

TIL HVILKE FORMÅL?

JoyRon behandler dine personlige oplysninger til følgende formål:

- Hvis du anmoder om oplysninger via kontaktformularen til dette formål eller kontakter vores kundeservice, for at behandle og besvare din anmodning og give dig den bedst mulige service;

- I tilfælde af at du ikke gør indsigelse, sende dig kommerciel kommunikation om JoyRon-produkter eller -tjenester svarende til dem, som du ville have anmodet om oplysninger;

- Hvis du anmoder om det, sende dig JoyRon-nyhedsbrevet for at administrere udsendelsen af det; og bevare overvågningen, administrationen og beskyttelsen af webstedet, opdage mulig adgang og/eller svigagtig navigation på webstedet.

- Optages i instituttets databaser

LEGITIMATION

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger på grundlag af de formål, der er beskrevet ovenfor, er følgende:

- Tilfredsstillelse af vores legitime interesse, som består af: (i) at bevare overvågningen, administrationen og beskyttelsen af vores tjenester, indhold og websted; (ii) i tilfælde af at du anmoder om oplysninger via kontaktformularen til dette formål eller du kontakter vores kundeservice, for at behandle og besvare din anmodning og give dig den bedst mulige service; og (iii) i tilfælde af at du ikke gør indsigelse, sende dig kommerciel kommunikation (f.eks. nyhedsbreve) vedrørende JoyRon-produkter eller -tjenester svarende til dem, som du ville have anmodet om oplysninger. 

- Dit samtykke til at sende dig vores nyhedsbrev

HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED?

JoyRon har indgået kontrakt om levering af visse tjenester (f.eks. virtuelle infrastrukturtjenester, cloud computing osv.) til udbydere, som kan have adgang til og/eller behandle personoplysninger i deres egenskab af dataansvarlige.

Under alle omstændigheder vil dine personoplysninger ikke blive overført til lande uden for Den Europæiske Union, med undtagelse af Storbritannien, som ikke tilbyder et passende niveau eller ikke giver passende beskyttelsesgarantier.

Derudover kan vi videregive dine oplysninger til de kompetente myndigheder, når det er lovligt påkrævet.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE DATA?

JoyRon opbevarer dine personlige oplysninger, så længe du er medlem eller på anden måde er knyttet til eller interesseret i fondens mål, og opbevarer dem i de nødvendige forældelsesperioder afhængigt af den lovgivning, der i hvert enkelt tilfælde gælder for at opfylde fremtidige forpligtelser.

LINKS

Dette websted kan indeholde, vise eller vise links til andre websider for din bekvemmelighed og information. Disse websider kan fungere uafhængigt af os. Det er muligt, at disse sider med links har deres egne politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi anbefaler på det kraftigste, at du læser dem, når du besøger dem. I det omfang en webside med et link, som du besøger, ikke er vores ejendom eller under vores kontrol, er vi ikke ansvarlige for indholdet af sådanne websteder, deres brug eller deres praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

På dette websted kan du vælge visse funktioner, der opererer med personlige data, som vi deler med andre enheder eller websteder (f.eks. "deling" på Facebook eller via mail). Disse funktioner overfører data til tredjeparter, som kan bruge personlige oplysninger i overensstemmelse med deres egne politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Disse tredjeparter kan bruge personlige oplysninger i overensstemmelse med deres egne politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Disse funktioner drives af tredjeparter, som ikke er tilknyttet os. Vi anbefaler på det kraftigste, at du gennemgår disse tredjeparters privatlivspolitikker, hvis du vil bruge de tilsvarende funktioner.

DINE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid udøve din ret til adgang, berigtigelse, indsigelse, sletning ("til glemsel"), begrænsning af behandlingen eller overførsel af dine data ved at skrive til e-mailadressen info@joyronfoundation.org eller adressen Postal Vista Alegre, 5, 8 °, 07015 Palma, Illes Balears (Spanien). Under alle omstændigheder skal du bevise din identitet ved hjælp af en fotokopi af dit id-kort, pas eller et lignende dokument.

I hvert nyhedsbrev eller hver kommerciel meddelelse informerer vi dig om, hvordan du kan afmelde dig på en enkel måde og uden omkostninger. Vi vil besvare din anmodning så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for den fastsatte lovbestemte frist. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via e-mailadressen info@joyronfoundation.org.

I tilfælde af at vi ikke overholder vores forpligtelser vedrørende databeskyttelse, har du ret til at indgive en klage til det spanske agentur for databeskyttelse (www.aepd.es).

UPGRADE

Denne politik kan blive opdateret med jævne mellemrum for at afspejle ændringer i vores behandling af personoplysninger. Vi vil offentliggøre en fremtrædende meddelelse på webstedet for at underrette dig om eventuelle væsentlige ændringer af vores politik og angiver nederst i politikken, hvornår den sidst er blevet opdateret.

Sidste opdatering: Februar 17, 2020.